[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mppdec - mpc filesHi,

I'm pretty aware of how to use google. In fact I found the xmms plugin. 
But I'm searching for a standalone program. I really dislike xmms. 
So I assess your email as "No, there's no port of mppdec yet"

marc(..)


On Mon, Jan 10, 2005 at 01:26:47PM +0100, Aleksander Piotrowski wrote:
> marc_(_at_)_bruenink_(_dot_)_de <marc_(_at_)_bruenink_(_dot_)_de> wrote:
> 
> > did anyone ever made a port of mppdec? 
> > http://www.musepack.net/
> > 
> > Is there any other program which plays mpc files? Perhaps I'm just
> > blind!?
> 
> http://www.monkey.org/cgi-bin/wilma/openbsd-ports
> http://www.google.com/help/basics.html
> 
> Alek
> -- 
> Mój wspó?lokator mnie zab?l. Po prostu usiad?em wygodniej i kibicowa?em.
> Znaczy, technicznie ju? nie by? moim wspó?lokatorem, skoro w?a?ciciel naszego
> domu wysadzi? go w powietrze. To by oznacza?o, ?e zostali?my
> przyjació?mi -- do?? przera?aj?ca perspektywa.
>  -- Neal Stephenson, Zodiac