[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

NEW: devel/smartyHi

Here is a port for Smarty (smarty.php.net) -- a template engine for PHP.

Grab it from:

	http://ports.nic.com.pl/download/devel-smarty-2.6.2.tar.gz

I've also following questions regarding this port.

Where should be *.php files installed? Currently they are installed into
/var/www/smarty but maybe they should end up in /var/www/lib/php/smarty?

Another one is, maybe we should prefix this port with php- (php-smarty) or
something like this?

Cheers,

Alek
-- 
Po tych słowach wszyscy się zgodzili, żeby nie robić na tym zebraniu wielkiej
pijatyki, ale tak sobie pić, aby było przyjemnie.
- Otóż wobec tego - powiedział Eryksjmachos - żeśmy uchwalili pić, ile kto
zechec, a przymusu żadnego nie będzie [...]
 -- Platon, Dialogi