[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: py-Imaging segfaulting on sparc64. ld.so issue?Aleksander Piotrowski <aleksander_(_dot_)_piotrowski_(_at_)_nic_(_dot_)_com_(_dot_)_pl> wrote:

> py-Imaging module consists of tree parts: python files *.pyc, shared module
> _imaging.so and low-level routines libImaging.a which are linked into
> _imaging.so.
> 
> It looks like python is segfaulting when calling routines which are in
> libImaging.a
> 
> So following code is killing python ...
> 
> import Image
> Image.core.crc32("a")
> 
> (Imaging.core.crc32 calls _crc32 from _imaging.so which calls ImagingCRC32
> from libImaging.a)
> 
> ... and following code works correctly:
> 
> import Image
> Image.core.getcodecstatus(10)
> 
> (Image.core.getcodecstatus is _getcodecstatus from _imaging.so and doesn't
> call any routines from libImaging.a)
> 
> So it looks like there is a problem in calling libImaging routines from
> _imaging.so.

For archives: -fPIC fixes this.

When somebody says OpenBSD everybody thinks secure, free, well-documented.
Starting from now, for me it's also Dale Rahn ;)

 _____ _         _                        
|_  _| |__  __ _ _ __ | | __ _  _ ___ _  _ __  _____ _ __ _  _ 
 | | | '_ \ / _` | '_ \| |/ / | | | |/ _ \| | | | \ \ / / _ \ '__| | | |
 | | | | | | (_| | | | |  < | |_| | (_) | |_| | \ V / __/ | | |_| |
 |_| |_| |_|\__,_|_| |_|_|\_\ \__, |\___/ \__,_|  \_/ \___|_|  \__, |
                |___/               |___/ 
           _   
 _ __ ___ _  _ ___| |__ 
| '_ ` _ \| | | |/ __| '_ \ 
| | | | | | |_| | (__| | | |
|_| |_| |_|\__,_|\___|_| |_|
              
Cheers,

Alek

ps. Sorry for using figlet. I won't use it anymore, I promise.
-- 
- Ty, Boruta, jak trzeba wypić, łeb masz mocny, ale za to mózg jak ser
szwajcarski - powiedział. - Tobie się wydawało, że Jakub Wędrychowycz tak po
prostu da się wpakować do piekła?
- I prawie się udało...
- Ty kretynie. Nie tacy próbowali.
 -- Andrzej Pilipiuk, Kocioł